År 2017 i siffror

"Som helhet var år 2017 en livlig och på många sätt unik period. Pågående projekt kräver mycket av personalen, men vi orkade bra."

Markku Jalonen
Kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

Se årsberättelsen

KT förde arbetsgivarens talan i vård- och landskapsreformen samt erbjöd förändringsstöd åt arbetsgivarna.

Vård- och landskapsreformen

KT förde arbetsgivarens talan i vård- och landskapsreformen samt erbjöd förändringsstöd åt arbetsgivarna.

Vård- och landskapsreformen

KT förberedde sig för en förändrad ställning genom vård- och landskapsreformen.

KT förberedde sig för reform

KT förberedde sig för en förändrad ställning genom vård- och landskapsreformen.

KT förberedde sig för reform