Työmarkkinajohtajan puheenvuoro

Kunta-alan sopimusneuvottelut huipentuivat alkuvuonna, kun saavutimme neuvottelutuloksen helmikuun alussa. Saimme neuvotteluissa aikaan työrauhan ja vältimme työtaistelut, joiden uhka oli jo selvästi kasvanut.

Sopimuskausi on kaksi vuotta ja kaksi kuukautta, ja se päättyy maaliskuun lopussa vuonna 2020. Kustannustaso noudattaa yleistä linjaa. Sopimuksiin sisältyy paikallinen järjestelyerä, minkä kautta voidaan paikalliset tarpeet ottaa parhaiten huomioon. Sopimukset sisältävät poikkeuksellisen paljon niin sanottuja tekstimuutoksia, niitä tuli muun muassa työaikoihin. Ammatillisessa opetuksessa saimme otettua käyttöön vuosityöaikajärjestelmän.

KT:n ammattitaitoiselle henkilöstölle neuvotteluaika on aina vaativa ponnistus normaalien päivittäisten työtehtävien päälle. Selvisimme siitä kuitenkin jälleen hyvin, kiitos siitä.

Työllisyyden parantaminen oli KT:lle keskeinen tavoite niin työmarkkinaratkaisuissa kuin muussa edunvalvonnassa. Vuoden 2018 aikana Suomen työllisyysaste parani merkittävästi ja työttömyydestä aiheutuvat menot alenivat. Kuntatyönantajien työttömyysvakuutusmaksuja voitiin alentaa.

KT oli mukana vuoden aikana ajamassa kuntatyönantajien etua työmarkkinakeskusjärjestönä yli sadassa kaksi- ja kolmikantaisessa työryhmässä ja organisaatiossa. Pitkäaikainen tavoitteemme yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmät eteni.

Vastasimme vuoden aikana noin 8000 kuntatyönantajien edunvalvontaa koskevaan sähköpostiin. Useimmat kysymykset koskivat uusien sopimusten soveltamista, palkkausta, työaikaa ja palvelussuhteita koskevia erimielisyysasioita. Koulutimme tuhansia työnantajien edustajia ja esimiehiä. Kehitimme henkilöstöjohtamista ja työelämää sekä viestimme KT:n toiminnasta monin tavoin.

KT:n hyvin toimivat työnantajaverkostot olivat keskeisessä asemassa kaikessa toiminnassamme.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu piti koko Suomea varpaillaan läpi viime vuoden. KT teki paljon valmistelutyötä ja antoi muutostukea uudistuksen toteuttamiseksi, mutta nyt tiedämme, että hallituksen esitykset raukesivat. Valmistelu kuitenkin etenee kunta- ja kuntayhtymäpohjaisesti. Vaalien jälkeen muodostettava uusi hallitus linjaa soten jatkovalmistelua. Alkamassa oleva työmarkkinakierros käydään nykyisen kunta-alan sopimusjärjestelmän pohjalta.