Asiantuntijalausunnot

KT osallistuu lainsäädännön valmisteluun antamalla ministeriöiden ja lainsäädäntöä valmistelevien virkamiesten pyynnöstä lausuntoja valmistelussa oleviin lakiluonnoksiin.

Toimintavuonna KT:lle saapui 69 eri lausuntopyyntöä, joista yli 70 prosenttia tuli eri ministeriöistä. Ministeriöiden lisäksi kirjallisia lausuntopyyntöjä esitettiin muun muassa yksitoista opetushallitukselta ja kolme kunnilta. Eri lausuntopyyntöjen lisäksi KT:lle lähetettiin myös useita palvelu- ja tietopyyntöjä eri yhteistyökumppaneilta.

Kaikkiin lausuntopyyntöihin KT ei ole antanut kirjallista vastinetta. Joissakin tapauksissa lausunto on saatettu antaa osana Kuntaliiton tai muun yhteistyökumppanin lausuntoa tai kannanotto on toimitettu muulla tavoin tiedoksi.

Toimintavuonna KT antoi kaikkiaan 38 kirjallista lausuntoa.

Lausunnot koskivat esimerkiksi lakia tartuntatautilain pykälien muuttamisesta, työaikalainsäädäntöä, lukiouudistusta, vuosilomalain muuttamista, valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käytön jatkamisesta palkkatuen ja starttirahan rahoittamisesta ja sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta. 

KT:n asiantuntijoita kuultavina eduskunnassa

Kirjallisten lausuntojen lisäksi KT:n asiantuntijat osallistuivat eduskunnan kuulemistilaisuuksiin, joissa he antoivat kymmenen asiantuntijalausuntoa.

Kuulemistilaisuuksien asiantuntijalausunnot koskivat muun muassa työaikalainsäädännön muutoksia, lakiehdotuksia asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta.

Eri ministeriöille annetut lausunnot 2018