Kehittämisohjelmat 

Kunteko 2020

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen Kunta- ja maakunta alan työelämän kehittämisohjelma – KunTeko 2020 jatkui uuden rahoituksen turvin. Tavoitteena on edelleen edistää tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua ja nostaa esille kuntatyöpaikoilla tapahtuvaa työelämän kehittämistä.

Kuntekon tarjoamia palveluja haettiin vilkkaasti. Sparraushakemuksia saatiin 53 ja päiviä haettiin enemmän kuin voitiin myöntää. Sisäisten kehittäjien valmennuksia alkoi eri puolilla Suomea 7. Kuntatyöpaikoilla toteutettiin palvelumuotoilun, henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen ja digitalisaation edistämisen työpajoja ja webinaareja eri aiheista. Palveluista saatiin erinomaista palautetta.

Tekojen torilla oli vuoden 2018 lopussa noin 350 kehittämistekoa eri toimialoilta. Syksyn haastekampanjan myötä saatiin kymmeniä uusia tekoja. Ohjelman viestintä oli vilkasta. Vuoden aikana lähti 21 uutiskirjettä ja sosiaalisessa mediassa oltiin aktiivisia. Lisäksi tehtiin lehtijuttuja. Työelämäbrunsseja järjestettiin kolme.

Vuonna 2018 mukana ohjelman palveluissa oli noin 90 kuntaorganisaatiota ja yli 2200 osallistujaa.

Kuntekon kolmen hengen ohjelmatoimisto toimii KT:n toimiston yhteydessä.

Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus EKJ

Kuntien, kuntayhtymien ja kuntien omistamien yhteisöjen esimiehille ja keskijohdolle on tarjolla johtamisvalmennusta EKJ-ohjelmassa, jonka taustalla ovat Kuntaliitto, KT Kuntatyönantajat, Keva, Avaintyönantajat Avainta ry ja Kuntarahoitus. Noin vuoden kestävän johtamisvalmennuksen toteuttaa FCG Konsultointi Oy.

Keskijohdolle ja esimiehille suunnatussa EKJ-ohjelmassa tavoitteena on kehittää sekä organisaatiota että sen esimiesten johtamisosaamista.

Valmennusohjelman kolmas kausi päättyi 1.11.2018 Kuntatalolla tilaisuuteen, jossa 89 esimiestä sai EKJ-sertifikaatin. Sertifikaatti on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia kuntasektorin esimiestehtävissä sekä kehittää omaa työyhteisöään ja osaamistaan.

Johtamisvalmennukseen osallistuneita organisaatioita, kuntia, kuntayhtymiä ja kuntien omistamia yhteisöjä oli mukana 13. Sertifioidut esimiehet osallistuivat vuoden aikana viiteen johtamisfoorumiin, tekivät henkilökohtaisen sertifikaattityön, veivät kehittämistyötä eteenpäin omassa organisaatiossaan ja arvioivat kehittämistyön etenemistä kehittävän arvioinnin tuella. Osallistuvissa organisaatioissa useita kehittämisteemoja yhdisti organisaatioiden strategisten tavoitteiden toteuttaminen vuorovaikutteisella, läpinäkyvällä ja osallistavalla johtamisella.

Marraskuussa käynnistyi EKJ4-ohjelma, jossa aloitti 74 esimiestä 10 organisaatiosta.