Tutkimustietoa edunvalvonnan tueksi 

KT:n työmarkkinatutkimuksen osaamisalueella tehdään kunta-alaa koskevia kyselyjä, joilla kerätään tietoja sopimusneuvottelujen ja työnantajien edunvalvonnan tueksi. Osa kyselyistä tehdään vuosittain.

KT tekee selvityksiä muun muassa kuntien ja kuntayhtymien 

 • työllisyystilanteesta, 
 • työvoimatarpeesta, 
 • työvoimakustannuksista, 
 • sopimuksiin sisältyvien palkkaerien käytöstä, 
 • työajoista,
 • työnantajan järjestämästä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta. 

Kyselyt lähetetään useimmiten KT-yhteyshenkilöille. Niihin vastaavat työnantajien edustajat kunnista ja kuntayhtymistä. Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat kyselyihin varsin kattavasti. Toimintavuonna KT toteutti 15 eri kyselyä, joista alla on kerrottu merkittävimmät. 

 • Tiedustelu henkilöstömenojen sopeuttamisesta 2018 ja 2019
  Kuntien ja kuntayhtymien työvoimakustannuksia ja niiden hallintaa on seurattu 1990-luvulta lähtien. Vuosittain tehtävillä tiedusteluilla selvitään muun muassa henkilöstömäärän kehitystä, lomautuksia ja muita säästötoimenpiteitä. Toimintavuonna selvitettiin vuoden 2018 sopeutustoimien tilannetta sekä arviota vuodelle 2019. Talouden tasapainottamisohjelmat ovat yleistyneet kunnissa ja kuntayhtymissä. Henkilöstömenoissa ei haeta vaikutukseltaan lyhytkestoisia säästöjä, vaan taloutta suunnitellaan useaksi vuodeksi eteenpäin. Talouden sopeuttaminen on osa henkilöstöjohtamisen arkea.
   
 • Kunta-alan henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus 
  Tietoja kuntatyönantajien sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle järjestämästä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta kerätään vuosittain. Toimintavuoden selvityksessä pyydettiin kolmatta kertaa myös muun henkilöstön koulutustiedot. Toimintavuonna kartoitettiin vuonna 2017 järjestettyä ammatillista täydennyskoulutusta. Selvityksillä saatiin tietoa siitä, kuinka suuri osa henkilöstöstä osallistuu koulutukseen, miten eri ammattiryhmät osallistuvat koulutukseen ja kuinka monta koulutuspäivää ammatillista koulutusta on annettu.
   
 • Kunta-alan työvoimatilannetiedustelut 
  Sairaalalääkärien ja -hammaslääkärien työvoimatilanne selvitetään eri lääkäriryhmittäin. Tiedustelut tehdään joka vuosi. Muiden sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmien työvoimatilanne selvitetään joka toinen vuosi.
   
 • Työterveyshuollon järjestäminen
  Kuntien ja kuntayhtymien omalle henkilöstölleen järjestämän työterveyshuollon hankintaa ja yhteistyön toimivuutta työterveyshuollon palvelutuottajan kanssa selvitettiin toimintavuonna ensimmäistä kertaa.
   
 • Poliittisten työtaistelujen vaikutukset kuntasektorilla
  Erillisellä tutkimuksella tiedusteltiin kunta-alan palkansaajajärjestöjen jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 26.–28.9.2018 ja JHL:n järjestämän poliittisen lakon 22.–23.10.2018 vaikutuksia kuntasektorilla.
   
 • Työnantajaselvityksiä sopimusmääräysten kehittämisen taustaksi 
  Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sopimusmääräyksiä kehitetään työryhmissä, joista sovitaan sopimusneuvotteluissa. Toimintavuonna kartoitettiin kuntatyönantajien tarpeita muun muassa KVTES:n palkkaus- ja sairauslomamääräysten kehittämistyön taustaksi.