Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa valmisteltiin

KT osallistui toimintavuonna aktiivisesti valtioneuvoston vetämään sote-ja maakuntauudistuksen valmisteluun.

KT:n tavoitteena oli turvata onnistunut työnantajavaihdos niin henkilöstöä luovuttaville kuin sitä vastaanottaville työnantajille sekä niille noin 214 000 palkansaajalle, joiden oli tarkoitus siirtyä kuntatyönantajilta uusien maakuntatyönantajien palvelukseen. 

Sote- ja maakuntauudistukseen valmistauduttiin neuvottelemalla kunta-alan pääsopijajärjestöjen kanssa kunnallisen sopimus- ja neuvottelujärjestelmän uudistamisesta. Perusteet järjestelmän uudistamiseen poistuivat, kun sote- ja maakuntauudistus kaatui.

KT antoi muutostukea

Uudistuksen liittyvien lakien valmistelussa seurasimme eduskunnan työskentelyä. Olimme kuultavana muun muassa työ- ja tasa-arvovaliokunnassa, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja hallintovaliokunnassa. Annoimme myös lausuntoja uudistukseen liittyviin lakiesityksiin.

KT oli mukana myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön vetämässä sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa valmistelevassa verkostossa. 

KT tuki kuntia ja kuntayhtymiä sekä uudistuksen esivalmisteluorganisaatioita valmistautumisessa sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoon. Tietoa uudistuksen etenemistä ja ohjeita uudistukseen valmistautumiseen kerrottiin KT:n verkkosivujen Muutostuki-sivuilla ja Kuntatyönantaja-lehdessä. 

Muutostukea uudistukseen varautumisessa annettiin muun muassa KT:n työnantajaverkostoissa. KT:n HR-verkosto levitti muutosjohtamisen hyviä käytäntöjä. KT:n tutkimus arvioi kunnista ja kuntayhtymistä maakuntatyönantajille siirtyvän henkilöstön määrää maakunnittain. Tietoja hyödynnettiin henkilöstösiirtoihin liittyvien toimintamallien suunnittelussa. 

KT tuki myös valtakunnallista HR-valmistelua, jota tehtiin KT:n perustamassa ja koordinoimassa maakuntien HR-vastuuvalmistelijoiden verkostossa. KT:n asiantuntijat osallistuivat Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön järjestämiin maakuntakiertueisiin sekä uudistuksen valtakunnallisen viestintäryhmän työhön.