Eläkejärjestelmien yhdistämistä selvitettiin

Eläkejärjestelmien yhdistämistä selvittävä työryhmä jatkoi työtään toimintavuonna. Sen oli määrä saada raporttinsa valmiiksi kesällä 2018, mutta työn laajuuden vuoksi määräaikaa siirrettiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisessä työryhmässä olivat mukana muun muassa työmarkkinakeskusjärjestöt. Työryhmän asettaminen perustui vuoden 2017 eläkeuudistukseen, jonka yhteydessä KT ja muut työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat, että eläkejärjestelmien erillisyyttä selvitetään. 

Työryhmän toimeksiantona oli selvittää, onko tarkoituksenmukaista ja mahdollista luopua kokonaan tai osittain nykyisestä kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä.

Työryhmän oli myös arvioitava ratkaisun vaikutuksia, esimerkiksi julkiseen talouteen ja erityisesti kuntatalouteen, työntekijöihin, työnantajiin sekä kunnalliseen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmiin.

Työryhmä jätti raporttinsa helmikuussa 2019, jossa se katsoi, että julkinen ja yksityinen eläkejärjestelmä on mahdollista ja tarkoituksen mukaista yhdistää. Toteuttaminen vaatii laajaa jatkovalmistelua.

KT pitää tärkeänä, että julkisella sektorilla työskentely ei voi olla työeläkevakuutusmaksukustannuksiltaan eri hintaista kuin yksityisellä sektorilla. Tämän vuoksi julkisen sektorin työeläkevakuutusmaksu tulisi olla kokonaisuudessaan hyvin lähellä yksityisen sektorin vastaavaa maksua.