Koulutus 

KT asiantuntijat kouluttavat vuosittain kuntien ja kuntayhtymien johtoa, esimiehiä sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä toimivaa henkilöstöä. Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset tulivat voimaan 1.2.2018, minkä vuoksi toimintavuonna järjestettiin koulutuksia aiempaa enemmän.

KT:n varsinaiset koulutukset suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä Finnish Consulting Group FCG Oy:n kanssa. Toimintavuonna yhteistyössä järjestettiin yhteensä 68 koulutustilaisuutta. Niihin osallistui reilut 3600 henkilöä. Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät tilasivat KT:lta suoraan 28 koulutustapahtumaa ja KT järjesti itse kuntien työnantajille suunnattuja täsmäkoulutuksia ja sopimusinfoja. Kaiken kaikkiaan erilaisiin koulutuksiin, infoihin ja perehdytyksiin osallistui yhteensä noin 5 000 henkilöä.

Koulutuksia järjestettiin KVTES-sopimusmuutoksista 2018–2019 sekä työ- ja virkasuhteen ajankohtaisista useilla eri paikkakunnilla. OVTES-palvelussuhdepäiviä järjestettiin sekä ammatilliselle että yleissivistävälle koulutukselle. Koulutusta järjestettiin muun muassa työaikamääräyksistä, vuosityöajasta ja palkanlaskennasta työnantajien edustajille.

Monipuolista koulutusta esimiehille

Koulutuksia pidetään muutaman tunnin täsmäkoulutuksena, yhden päivän seminaarina tai jopa vuoden kestävänä valmennuksena. Uusille esimiehille ja palkanlaskentatehtävissä toimiville järjestettiin perehdyttämiskoulutusta virka- ja työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä.

OVTES:n uudesta vuosityöaikajärjestelmästä järjestettiin syksyllä useita koulutuksia. Yhdessä FCG:n kanssa järjestettiin kolme erillistä koulutuspäivää ammatillisen koulutuksen henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan ammattilaisille. Lisäksi KT:n asiantuntijat kävivät noin 25 eri oppilaitoksen esimiesinfoissa kertomassa uudesta vuosityöaikajärjestelmästä, johon kaikki ammatillisten koulutuksen opettajat siirtyvät asteittain. Järjestelmään on voinut siirtyä jo elokuussa 2018, mutta se on otettava käyttöön viimeistään elokuussa 2020.

Laajempina koulutuksina käynnistyi esimerkiksi palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutusohjelma, joka jatkuu seuraavalle vuodelle. Koulutusohjelma antaa kokonaiskuvan palvelussuhdeasioista ja henkilöstöhallintoon ja palkanlaskentaan läheisesti liittyvistä tehtävistä. Koulutus perehdyttää kunnan ja kuntayhtymän henkilöstöä koskevaan lainsäädäntöön, mm. työ- ja virkalainsäädännön keskeiseen sisältöön.

Toimintavuonna toteutettiin myös KT:n suunnittelema Esimiespassi-verkkokoulutus. Koulutus antaa esimiehille valmiuksia toimia työnantajaroolissa ja selvitä työyhteisön haastavista tilanteista. Koulutuksessa käydään läpi tavallisimpia esimiehen työssään kohtaamia tilanteita esimerkkien kautta. Käytännön esimerkit auttavat tulkitsemaan ja soveltamaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä työlainsäädäntöä yleisellä tasolla. Kurssin suoritettuaan esimies tuntee vastuunsa henkilöstöasioissa sekä hallitsee tarvittavat perustiedot palvelussuhdeasioista ja työlainsäädännöstä. Verkkokoulutuksen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana. Opiskeluoikeus kestää 60 vuorokautta.

Sopimusinfoja ja pop up -koulutusta

Varsinaisten sopimuskoulutusten lisäksi KT järjesti uusista sopimuksista myös erillisiä infotilaisuuksia maaliskuussa Oulussa ja Helsingissä sekä ruotsinkielisenä Vaasassa. Keskeisistä sopimusmuutoksista kertoivat KT:n neuvottelupäälliköt ja työmarkkinajohtaja. Helsingin tilaisuutta oli mahdollisuus seurata myös etäyhteyden kautta.

Uudenlaisena kokeiluna KT järjesti kunnista tulleesta toivomuksesta marraskuussa pop up -koulutuksen palkkoihin liittyvästä kustannuslaskennasta, jossa käytiin läpi palkkoihin liittyvän kustannuslaskennan periaatteita ja paikallisen järjestelyerän laskennan erityispiirteitä. Koulutukseen saattoi osallistua paikan päällä, mutta seurata myös verkon kautta. Verkon kautta koulutusta seurasi reilut 150 osallistujaa. KT sai pop up -koulutuksesta hyvää palautetta, joten näitä järjestetään myös tulevaisuudessa tarpeen tai kysynnän mukaan.