Työelämän kehittäminen

KT on osallistunut aktiivisesti kansallisen Työelämä 2020 -strategian toteuttamiseen muun muassa sen ohjaus- ja valmistelutyöryhmissä. Kunta-alalla Työelämä 2020 -strategiaa toteutetaan KunTeko 2020 -ohjelman kautta yhteistyössä kunta-alan pääsopijajärjestöjen kanssa. 

KT kehittää työelämää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Työelämän kehittämisessä yhteistyö eri verkostoissa ja kumppaneiden kanssa on tärkeää.

Vuonna 2018 työelämän kehittämisessä tärkeitä verkosto- ja yhteistyökumppaneita olivat muun muassa Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus. 

Tuloksellisuutta, työhyvinvointia ja työturvallisuutta KT kehittää yhteistyössä pääsopijajärjestöjen, Työturvallisuuskeskuksen, Tapaturmavakuutuskeskuksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja Kevan kanssa.

Työn murroksen seuranta alkoi

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet haluavat olla aktiivisesti mukana kehittämässä työtä ja sen organisointitapoja.

Ensimmäisenä toimialana Suomessa kunta-alan työmarkkinaosapuolet päättivät kesäkuussa 2018 ryhtyä seuraamaan yhdessä työn murrosta. Tavoitteena on rakentaa kuvaa muutoksesta ja hyödyntää tietoa työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa.

Johtamisvalmennusta ja opiskelija- ja oppilaitosmarkkinointia yhteistyössä

Kuntajärjestöjen keskinäistä yhteistyötä jatkettiin Kuntayt5 -toiminnan kautta. Kuntayt5-ryhmään kuuluvat KT, Avaintyönantajat Avainta ry, Suomen Kuntaliitto, Keva ja Kuntarahoitus.

Toimijat järjestivät yhdessä muun muassa jo neljättä kertaa Kuntien yritys- ja konsernijohtamisen foorumin maaliskuussa. Kunta-alan esimiesten johtamisvalmennusta edistettiin EKJ-ohjelmalla. FCG Talent Oy:n toteuttamaa opiskelija- ja oppilaitosmarkkinointia tuettiin työvoiman saannin turvaamiseksi kunta-alalle.