År 2018 i siffror

”De kommunala avtalsförhandlingarna nådde sin kulmen då vi fick till stånd ett förhandlingsresultat i början av februari.”

kommunbranschens arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Årsberättelse 2018

Förändringar i arbetslivet inom kommunsektorn

Förändringar i arbetslivet inom kommunsektorn

Förändringar i arbetslivet inom kommunsektorn
KT förberedde sig för en förändrad ställning genom vård- och landskapsreformen.

Vård- och landskapsreformen

KT förberedde sig för en förändrad ställning genom vård- och landskapsreformen.