KT:s Delegation

Delegationen använder KT:s beslutsmakt. Delegationen beslutar om tjänste- och arbetskollektivavtal samt centrala arbetsmarknadsärenden. Delegationen består av elva medlemmar, som var och en har en utsedd personlig ersättare. Delegationens mandatperiod är fyra år. Delegationens mandatperiod inleds i början av året som följer på kommunalval.

Delegationens medlemmar företräder den kommunala arbetsgivaren och är i central ställning som förtroendevald eller anställd i kommun, samkommun eller kommunernas centralorganisation. Finansministeriet utser medlemmar och ersättare i KT:s delegation på förslag av Kommunförbundet. När medlemmar föreslås beaktas de rådande politiska styrkeförhållandena i kommunerna, som grundar sig på resultaten i kommunalvalen, och jämlikhetssynvinklar. 

I januari började en ny delegation

Den nya delegationen som utsetts för mandatperioden 1.1.2018–31.12.2021 organiserade sig i januari. Delegationen sammanträdde 14 gånger under verksamhetsåret. I februari godkände delegationen förhandlingsresultatet till kommunbranschens nya tjänste- och arbetskollektivavtal, som gäller till och med 30.3.2020. På delegationens möten behandlades bland annat förnyande av kommunbranschens avtals- och förhandlingssystem, sammanslagning av pensionssystemen och förnyande av arbetsavtalslagen och arbetstidslagen. Dessutom förberedde man sig för anordnandet av arbetsgivarintressebevakning, ifall vård- och landskapsreformen förverkligas år 2019. 

KT:s delegation 1.1.2018–31.12.2021

Ordförande Kirsi-Marja Lievonen (SDP) 

I viceordförande Taina Niiranen (C)

II viceordförande Jorma Haapanen (Saml) 

Ordinarie medlemmar:
(personligt ersättare)

 Haapanen Jorma, Kyrkslätt, servicedirektör (Saml)
 (Pirhonen Jarmo, Kuopio, stadsdirektör)


Leisimo Eino, Jyväskylä, sektorchef (Saml)
 (Rahkonen Hannu, Lahtis, kapten res.)


Valtonen Sinikka, Åbo, personaldirektör (Saml)
 (Raukko Päivi, Tavastehus, bildnings- och välfärdsdirektör)


Lievonen Kirsi-Marja, Vanda, personaldirektör (SDP)
 (Vainio Eero, Petäjävesi, kommundirektör)


Määttänen Petra, Åbo, förvaltningsdirektör (SDP)
 (Alho Olli, Sjundeå, stadsutvecklingsdirektör)


Majalahti Juha, Eura, kommundirektör (SDP)
 (Halonen Hilkka, Kemi, verksamhetsledare)


Niiranen Taina, Parkano, projektchef (C)
 (Ruhanen Seppo, Hirvensalmi, kommundirektör)


Riikonen Olli, Tohmajärvi, kommundirektör (C)
 (Laine Marja-Leena, Hyvinge, chef inom småbarnspedagogik)


Ojansuu-Kaunisto Kirsi, Tavastehus, teol.kand., EM (Gröna)
 (Nordström Paula, Lojo, verksamhetsledare)


Koskinen Marko, Kitee, företagare (Sannf) 
 (Kärkkäinen Ilpo, Sonkajärvi, kommunfullmäktiges ordförande)


Heikkinen Pekka, Tusby, HM, kommunalfullmäktig (Vf)
 (Luosujärvi Riitta, Kemi, sjukvårdsdistriktets direktör)

Utskottet

Utskottet, som KT:s delegation tillsatt, fattar beslut och ger fullmakter åt enskilda kommuner eller samkommuner att göra lokala tjänste- eller arbetskollektivavtal. År 2018 sammanträdde utskottet 5 gånger för behandling av olika inkomna befogenhetsbegäranden.

Utskottets ordförande är arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen. Medlemmar är förhandlingscheferna Hannu Freund, Henrika Nybondas-Kangas, Sari Ojanen och Jorma Palola.