KT:s byrå

Personalen arbetar med sakkunniguppgifter inom olika kunskapsområden, vilka är: ledning, förvaltning, kommunikation och tidskriften Kuntatyönantajas redaktion, allmänna anställningsfrågor, anställningsfrågor inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken, anställningsfrågor inom undervisnings- och bildningsväsendet, arbetsmarknadsutredningar och utveckling av personalresurser.

Inom KT arbetade cirka 55 funktionärer under verksamhetsåret. Byrån leds av kommunbranschens arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.
Under verksamhetsåret förberedde byrån ibruktagning av det nya kundhanteringssystemet, vilket låg på förvaltningens ansvar. Projektet rör alla kunskapsområden, men i verksamhetens inledningsfas sysselsatte det främst sakkunniga och ledning inom förvaltningen. En projektchef anställdes för att leda projektet. Denna ska ansvara för tidtabellen samt förberedelsernas och ibruktagningens smidighet. Målet med kundsystemet är att förbättra kundupplevelsen och synliggöra det arbete som utförs inom KT.

Ledningsgruppen

Jalonen Markku, kommunbranschens arbetsmarknadsdirektör

Arolainen Teuvo, kommunikationschef, chefredaktör

Freund Hannu, förhandlingschef, undervisnings- och bildningsväsendet

Juutinen Mika, utredningschef, arbetsmarknadsutredningar

Moisio Jussi-Pekka, förvaltningschef 

Nybondas-Kangas Henrika, förhandlingschef, social- och hälsovårdstjänster

Ojanen Sari, förhandlingschef, allmänna anställningsfrågor

Palola Jorma, förhandlingschef, utveckling av personalresurser

Personal

Aaltonen Jenni, arbetsmarknadsjurist

Haakana Marko, kontorsvärd

Hakonen Niilo, ledande sakkunnig inom utveckling av arbetslivet

Hallia Kaisa, förvaltningssekretare, fr.o.m. 1.12.2018

Hellström Heidi, förvaltningssekreterare

Hotti Anne, ledande arbetsmarknadsutredare

Huuskonen Mika, ekonomiplanerare, fr.o.m. 4.6.2018

Hämäläinen Hanna-Kaisa, informatör

Hämäläinen Jouko, arbetsmarknadsjurist

Hämäläinen Taija, arbetsmarknadsombudsman

Jaanu Anna-Mari, programchef, Kunteko

Kallberg Ann-Mari, sekreterare

Karhu Taina, projektchef, fr.o.m. 3.9.2018

Kiiski Anne, arbetsmarknadsjurist

Kirkko-Jaakkola Petra, arbetsmarknadsombudsman, t.o.m. 1.12.2018

Kolkkala Riikka, arbetsmarknadsjurist, fr.o.m. 10.12.2018

Korppi Kirsi, arbetsmarknadsombudsman

Koskela Kaisa, arbetsmarknadsinformatör, redaktionssekreterare

Krause Riikka, arbetsmarknadsutredare, fr.o.m. 6.8.2018

Kämäri Suvi, ledande arbetsmarknadsombudsman

Lehtinen Maarit, arbetsmarknadsjurist

Liivala Ritva, arbetsmarknadsjurist

Lilja Satu, sekreterare för arbetsmarknadsfrågor

Lith Mimosa, arbetsmarknadsjurist 

Mattila Marjaana, webbinformatör

Metsäranta Teija, ledande arbetsmarknadsjurist

Mäkelä Katri, ekonomisekreterare

Mäntylä Maija, arbetsmarknadsjurist t.o.m. 9.8.2018

Niinimaa Ilkka, arbetsmarknadsombudsman 

Niittylä Lauri, ledande arbetsmarknadsjurist

Nypelö Eeva, arbetsmarknadsjurist

Paakkonen Niina, arbetsmarknadsutredare,

Pakarinen Terttu, utvecklingschef

Pirhonen Jaana, ledningens assistent

Renko Merja, arbetsmarknadsombudsman

Ruoho Maija, projektchef, Kunteko, fr.o.m. 12.3.2018

Rusanen Merja, sakkunnig gällande utveckling av arbetslivet

Ruskoaho Juho, arbetsmarknadsutredare

Saaristo Heikki, ledande arbetsmarknadsombudsman

Seppänen Tanja, sekreterare

Sievänen Pauliina, kommunikations- och marknadsföringsplanerare, fr.o.m. 26.11.2018

Sivonen Sirpa, utvecklingschef

Taavitsainen Virpi, ledande arbetsmarknadsombudsman

Tervonen Taina, projektplanerare, Kunteko

Tossavainen Mirja-Maija, arbetsmarknadsjurist

Tuomi Anniina, projektchef, Kunteko

Tyrkkö Nelli, arbetsmarknadjurist, t.o.m. 4.6.2018

Vaskelainen Tuula, arbetsmarknadsombudsman

Wessman Canelia, arbetsmarknadsombudsman, fr.o.m. 5.2.2018

Vesterbacka Eeva, arbetsmarknadsjurist