Sammanslagning av pensionssystemen utreddes

Arbetsgruppen som utreder en sammanslagning av pensionssystemen fortsatte sitt arbete under verksamhetsåret. Gruppen skulle ha sin rapport färdig på sommaren 2018, men på grund av arbetets omfattning sköts tidsfristen upp.

I social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets gemensamma arbetsgrupp deltog bland annat arbetsmarknadsorganisationerna. Arbetsgruppens tillsättande grundade sig på pensionsreformen år 2017, i samband med vilken KT och de andra arbetsmarknadsorganisationerna avtalade att pensionssystemens olikheter ska utredas.

Arbetsgruppens uppdrag var att utreda om det är ändamålsenligt och möjligt att helt eller delvis frångå olikheterna i nuvarande kommunala och privata sektorns pensionssystem.

Arbetsgruppen skulle också uppskatta beslutets påverkningar, till exempel på den offentliga ekonomin och särskilt den kommunala ekonomin, på arbetstagarna och arbetsgivarna samt på de kommunala och privata sektorernas pensionssystem.

Arbetsgruppen gav sin rapport i februari 2019, där den ansåg att det är möjligt och ändamålsenligt att slå samman det offentliga och det privata pensionssystemet. Genomförandet kräver omfattande fortsatta beredningar.

KT anser det vara viktigt att arbete inom den offentliga sektorn inte gällande kostnaderna för arbetspensionsförsäkringsavgifterna kan ha annat pris än inom privata sektorn. Därför borde arbetspensionsförsäkringsavgiften inom offentliga sektorn i sin helhet vara mycket nära motsvarande avgift inom privata sektorn.