Vård- och landskapsreformens verkställande förbereddes

Under verksamhetsåret deltog KT aktivt i beredningen av vård- och landskapsreformen under ledning av statsrådeg.

Vårt mål var att säkerställa ett lyckat arbetsgivarbyte så väl för arbetsgivare som skulle överlåta personal som för dem som skulle motta personal samt för de cirka 214 000 löntagarna som skulle överföras från kommunarbetsgivarna till de nya landskapsarbetsgivarnas tjänst.

Förberedelserna för vård- och landskapsreformen omfattade förhandlingar med kommunbranschens huvudavtalsorganisationer om förnyande av det kommunala avtals- och förhandlingssystemet Grunderna för förnyande av systemet eliminerades när vård- och landskapsreformen föll.

KT gav förändringsstöd

I lagberedningen som rörde reformen följde vi riksdagens arbete. Vi hördes bland annat i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och förvaltningsutskottet. Vi gav även utlåtanden gällande lagförslag som rörde reformen.

KT var även med i nätverket som förberedde verkställandet av vård- och landskapsreformen under ledning av social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet.

KT gav stöd åt kommuner och samkommuner samt reformens förberedelseorganisationer i deras förberedelser för vård- och landskapsreformen. På KT:s webbsidor med förändringsstöd och i tidskriften Kuntatyönantaja gavs information om hur reformen avancerade och anvisningar om förberedelser inför reformen.

Förändringsstöd gällande reformförberedelser gavs bland annat i KT:s arbetsgivarnätverk. KT:s HR-nätverk spred god praxis gällande förändringsledning. KT:s utredningar uppskattade den landskapsvisa personalmängden som skulle överföras från kommuner och samkommuner till landskapsarbetsgivarna. Informationen utnyttjades i planeringen av verksamhetsmodeller för personalöverföringar.

KT stödde även den landsomfattande HR-beredningen, som gjordes i nätverket bestående av landskapens HR-ansvariga beredare, vilken grundades och koordinerades av KT. KT:s sakkunniga deltog i landskapsturnéer som ordnades av Kommunförbundet och finansministeriet samt i den landsomfattande kommunikationsgruppens arbete gällande reformen.