Utvecklingsprogram

Kunteko 2020

KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma Kommun- och landskapssektorns arbetslivsutvecklingsprogram – KunTeko 2020 fortsatte med stöd av ny finansiering. Målsättningen är att vidare främja produktivitet, resultat och arbetslivskvalitet samt lyfta fram arbetslivsutveckling som sker på de kommunala arbetsplatserna.

Tjänsterna som Kunteko erbjuder var efterfrågade. Det kom in 53 sparringsansökningar och det söktes mera dagar än som kunde beviljas. Sju utbildningar för interna utvecklare startade på olika håll i Finland. De kommunala arbetsplatserna fick ta del av workshopar och webinarier om ämnen såsom serviceutformning, resultatutveckling som utgår från personalen och främjande av digitalisering. Responsen över tjänsterna var suverän.

På framstegsarenan fanns i slutet av 2018 cirka 350 utvecklingslösningar från olika sektorer. I och med höstens utmaningskampanj kom tiotals nya lösningar in. Kommunikationen runt programmet var livlig. Under året sändes 21 nyhetsbrev och i de sociala medierna var man aktiv. Därtill gjordes tidningsartiklar. Tre arbetslivsbruncher ordnades.

År 2018 deltog 90 kommunorganisationer och över 2200 deltagare i programmets tjänster. Kuntekos trepersoners programbyrå fungerar i samband med KT:s byrå.

Förmännens och mellanchefernas ledarskapscoachning EKJ

Ledarskapscoachning inom EKJ-programmet erbjuds förmän och mellanchefer i kommuner, samkommuner och organisationer ägda av kommuner. Bakom EKJ-programmet står Kommunförbundet, KT Kommunarbetsgivarna, Keva, Avainta Arbetsgivarna rf och Kommunfinans. Ledarskapscoachningen som varar ungefär ett år genomförs av FCG Konsultointi Oy.

Målsättningen med EKJ-programmet, som riktas till mellanchefer och förmän, är att utveckla både organisationen och dess förmäns ledarskapskunnande.

Utbildningsprogrammets tredje period tog slut 1.11.2018 med en tillställning i Kommunernas hus där 89 förmän fick EKJ-certifikat. Certifikatet är en offentlig erkänsla för högkvalitativ beredskap att fungera i förmansuppgifter i kommunbranschen och att utveckla sin egen arbetsgemenskap och sitt kunnande.

Tretton organisationer, kommuner, samkommuner och kommunägda organisationer deltog i ledarskapscoachningen. De certifierade förmännen deltog under året i fem ledarskapsforum, gjorde ett individuellt certifikatarbete, förde utvecklingsarbetet vidare i sin egen organisation och utvärderade utvecklingsarbetets framgång med stöd av utvecklande bedömning.  Genomförande av organisationernas strategiska målsättningar genom interaktiv, transparent och deltagande ledning förenade flera utvecklingsteman i de deltagande organisationerna.

I november startade EKJ4-programmet, där 74 förmän från 10 organisationer började.