Viestinnän vilkas vuosi

Koronapandemia siirsi kevättalvella myös viestinnän tekijät etätöihin ja monet toiminnot verkkoon.

Toimintavuonna piti juhlia KT:n 50-vuotista taivalta, mutta koronan takia juhlaseminaari peruttiin. Myös Kuntamarkkinat siirrettiin verkkoon, jonne KT:n viestintä tuotti striimauksina laajan tietoiskujen sarjan.

Kesäkuuhun asti venyneet sopimusneuvottelut vaativat jatkuvaa mediaseurantaa. Tunnelmat näkyivät myös erittäin vilkkaana sosiaalisen median toimintana.

Vuoden 2020 alkupuolella KT:lle valmisteltiin uusi graafinen ilme. Sen jälkeen uudistettiin Kuntatyönantaja-lehden ulkoasu ja rakenne. Vuoden lopussa aloitettiin verkkopalveluiden ilmeen päivittäminen.

Viestinnän kanavat

Viestinnän keskeisiä kanavia ovat KT:n verkkopalvelut (kt.fi ja kt.fi/sv), Kuntatyönantaja-lehti ja sen verkkosivut (kuntatyonantajalehti.fi ja kuntatyonantajalehti.fi/sv).  

KT julkaisi lisäksi entiseen tapaan säännöllisesti uutiskirjeitä, yleiskirjeitä, yhteyshenkilötiedotteita sekä mediatiedotteita, joiden lisäksi päivitettiin verkkosivuille uutisia ja ohjeita, kirjoitettiin blogeja, kuvattiin videoita, sekä laadittiin erilaisia julkaisuja. Verkkosivujen lisäksi hyödynnettiin sosiaalisen median kanavia, käytössä olivat Twitter, LinkedIn ja YouTube.   

Kuntatyönantaja-lehti

Ammattilehti Kuntatyönantaja ilmestyy kuudesti vuodessa. Lehti on tarkoitettu kunta-alan päättäjille, johdolle, esimiehille ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville ja se keskittyy työnantajatoimintaan ja -edunvalvontaan. Artikkeleissa tarjotaan aineistoa johtamisen tueksi ja tietoa työnantajapäätöksiin sekä nostetaan esiin kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävää hyvää henkilöstöjohtamista, esihenkilötyötä ja työnantajapolitiikkaa.  

Lehden painos on noin 7 000 kappaletta ja se postitetaan noin 5 000 osoitteeseen. Lehti on maksullinen, kestotilauksen hinta oli 50 euroa vuodessa. Kuntatyönantajalla on lisäksi laaja vapaakappalejakelu sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Vuosi 2020 oli lehden 46. ilmestymisvuosi. 

Jokaisessa Kuntatyönantaja-lehden numerossa on teema, jotka toimintavuonna olivat Kunnat ja yritykset, Työhyvinvointi, Kuntatyönantaja Euroopassa, Hyvä työnantaja, Esimiestyö sekä Kuntatalous.  

Osa Kuntatyönantajan artikkeleista julkaistaan lehden verkkosivuilla teemoittain ja KT:n verkkopalvelun muuhun aineistoon soveltuvasti linkittäen.  Painetussa lehdessä on ruotsinkielinen osio På svenska. Sen lisäksi artikkeleita on julkaistu ruotsiksi lehden ruotsinkielisillä verkkosivuilla. Verkossa oleva laaja juttuarkisto ulottuu vuoteen 2011. Lehden verkkosivuilla oli toimintavuonna lähes 109 000 yksittäistä kävijää ja sivulatauksia tehtiin yli 121 000.

Julkaisut

KT julkaisee vuosittain sopimuskirjoja, oppaita, selvitysraportteja tai esitteitä. Vuonna 2020 julkaistiin seitsemän suomenkielistä uutta kunta-alan virka- ja työehtosopimuskirjaa, joista käännettiin viisi ruotsin kielelle. Näyttelijöiden ja muusikkojen työehtosopimuskirjoja ei käännetty.  

Vuonna 2020 julkaistut sopimuskirjat: 

 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 
 • Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS 2020–2021 
 • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2020–2021  
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2020–2021  
 • Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2020–2021  
 • Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus 2020–2021 
 • Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2020–2021 

Painettuja sopimuskirjoja myytiin KT:n Linjan verkkokaupasta, ja sähköiset versiot ovat luettavissa KT:n sopimusalakohtaisilla verkkosivuilla. 

Lisäksi julkaistiin 

 • Ohjeita työtaistelun varalle. Opas kuntatyönantajalle.  Opas on tarkoitettu kuntatyönantajille kunnallisten toimintojen turvaamiseen työtaistelutilanteessa. Ohjeet päivitettiin tammikuussa 2020, ja niihin otettiin huomioon siihen asti käydyistä työtaisteluista saadut kokemukset ja työtuomioistuin- ja keskusneuvotteluratkaisut. Opas ilmestyi myös ruotsinkielisenä. 
 • Raportti etätyöstä ja sen hyödyntämisestä kunta-alalla. KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhdessä kokoama raportin etätyöstä ja sen hyödyntämisestä kunta-alalla valmistui juuri ennen koronaepidemian puhkeamista Suomessa. Samalla etätyöstä ja sen tekemisestä tuli ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen. 
 • Uudistuva johtaminen. Opas on julkaistu KT:n Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjassa. Se tarjoaa sote-työnantajille virikkeitä toiminnan ja johtamisen kehittämiseen muutoksissa. Julkaisu pohjautuu teemakeskusteluihin, joita KT:n Soteliiderit-hankkeessa käytiin sote-työnantajien kanssa. 
 • Työelämän kehittäminen kunta-alalla – Kunteko-ohjelma 2015–2020. Kunteko-ohjelman loppujulkaisu on historiikki siitä, mitä ohjelmassa tehtiin vuosina 2015–2020. Se sisältää esimerkkejä kehittämistyöstä eri puolilta Suomea ja kertoo, miten Kuntekon palveluilla kehittämistä vietiin eteenpäin kuntaorganisaatioissa.   

Kaikki julkaisut ovat ladattavissa KT:n verkkosivuilla. 

Tiedotteet ja uutiset 

KT:n verkkosivuilla julkaistiin uutinen tai tiedote lähes jokaisena työpäivänä. Tiedotteita julkaistiin 33 kappaletta, joiden aiheina olivat muun muassa sopimusneuvottelujen tilanne ja sopimusratkaisu, kunta-alan palkat sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiset kannanotot.

Verkkosivuilla julkaistiin yhteensä 142 uutista, joissa käsiteltiin laajemmin ja yleisesti kunta-alan ajankohtaisia asioita.  

Verkkojulkaiseminen

KT:n verkkopalvelussa vieraili keskimäärin noin 118 000 yksittäistä kävijää kuukaudessa. Kaikkiaan sivuille tehtiin noin 167 400 käyntiä kuukaudessa. Yhteensä sivulatauksia oli toimintavuoden aikana lähes 12 miljoonaa. Sivuston kaikkien aikojen kävijäennätys tehtiin maaliskuussa 2020, jolloin sivuilla vierailtiin yli 203 500 kertaa. 

Poikkeuksellinen vuosi näkyi verkkopalveluiden käytössä monin tavoin. Koronapandemia ja neuvottelut uusista virka- ja työehtosopimuksista nostivat kävijämäärät uusiin ennätyksiin etenkin keväällä. Koronaohjeet ja sopimuksiin liittyvä sisältö olivatkin yleiskirjeiden, muiden ohjeiden ja usein kysytyt kysymysten sekä tilastotietojen ohella verkon suosituinta sisältöä.  

Toimintavuonna aloitettiin sekä pääsivuston kt.fi sekä Kuntatyönantaja-lehden sivuston ulkoasun ja toiminnallisuuksien uudistaminen. 

Käynnit verkkosivuilla vuonna 2017, 2018, 2019 ja 2020

Vuoden 2020 nettisivujen käyntitilasto kuukausittain

Blogi

KT:n asiantuntijat bloggasivat verkkosivuilla vähintään kerran kuukaudessa. Toimintavuoden aikana sivustolla julkaistiin yhteensä kuusitoista blogikirjoitusta, joissa KT:n asiantuntijat ottivat kantaa laajasti kunta-alan ajankohtaisiin työmarkkinakysymyksiin. Kirjoituksissa käsiteltiin muun muassa sopimusneuvotteluja, sote-uudistusta, lääkärikoulutusta, johtamista, etätyötä sekä koronapandemian vaikutuksia kunta-alaan.

Blogeja kirjoittivat KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen sekä asiantuntijat Sanja Mursu, Henrika Nybondas-Kangas, Jaana Näsänen, Jorma Palola, Juho Ruskoaho ja Aija Tuimala.

Blogikirjoituksista eniten lukijoita kiinnostivat Jaana Näsäsen johtamista ja Henrika Nybondas-Kankaan sopimusneuvotteluja käsittelevä teksti, josta tuli sivuston historian luetuin bloggaus.  

Tapahtumat ja etätapahtumat

KT osallistui helmikuussa FCG:n talous- ja rahoitusfoorumiin, jossa KT:n asiantuntijat palvelivat KT:n osastolla kävijöitä. Maaliskuun puolesta välistä alkaen kaikki tapahtumat peruutettiin tai pidettiin etänä.  

Tärkein KT:n vuoden tapahtuma olisi ollut joka 4. vuosi järjestettävät Kuntatyönantajapäivät toukokuussa. Kuntatyönantajapäivien järjestelyt olivat jo pitkällä maaliskuussa, kun ne päätettiin peruuttaa kokonaan.  

Kunta-alan yhteistoiminta- ja työelämän kehittämiseminaari eli Lappeenranta-seminaari toteutettiin etäyhteyksin studioksi muutetusta Lappeenranta-salista. Verkon ääreen seminaariin oli ilmoittautunut yli 300 osallistujaa. Joka toinen vuosi pidettävän seminaarin järjestävät yhteistyössä KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Lappeenrannan kaupungin kanssa. Seminaarin nimi Rakkaudesta kuntatyöhön – yhdessä yli haasteiden kertoi seminaarin teeman, sillä ohjelmassa käsiteltiin kuntatyön merkitystä ja tulevaisuutta sekä työn murrosta. 

Kuntamarkkinat syyskuussa keräsi verkon ääreen lähes 9000 osallistujaa. KT piti Kuntamarkkinoiden yhteydessä oman perinteisen työmarkkinaseminaarin, jota seurasi reilut 150 katsojaa. Työmarkkinaseminaarin aiheena oli uudet sopimukset ja niiden vaikutusten arviointi. 

Lisäksi KT:n omasta studiosta lähetettiin suorana 11 tietoiskua. KT:n asiantuntijoita oli esiintymässä myös Kuntaliiton, Kevan ja KT:n yhteisissä seminaareissa. KT:n tietoiskut tavoittivat noin 1000 seuraajaa, tietoiskuissa käsiteltiin monipuolisesti eri KT:n asiantuntemuksen aiheita, kuten esimerkiksi yksittäisiä sopimuksien sisältöjä, johtamista sekä sote-uudistuksen vaikutuksia.  

Vuoden aikana KT järjesti itse lähes 20 erilaista avointa tai verkostoille suunnattuja webinaaria. Näitä olivat muun muassa työnantaja-asiakkaille suunnatut KT-infot liittyen koronaan ja uusiin sopimuksiin, Lähijohtamisen akatemian johtamisvalmennukset esihenkilöille sekä HR-verkoston tilaisuudet. Useat työsuojelupäälliköiden verkoston webinaarit olivat kaikille avoimia. Näihin osallistui yhteensä noin 3500 henkilöä. 

Uutiskirjeet ja yhteyshenkilötiedotteet

KT-uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia työmarkkinauutisia kunta-alalta ja muistutetaan KT:n koulutuksista ja tapahtumista sekä uusimmista Kuntatyönantaja-lehden verkossa julkaistuista artikkeleista. Uutiskirjeen aikataulu vakiintui vuoden 2020 aikana siten, että ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Heinäkuussa uutiskirjettä ei lähetetä. Vuoden aikana lähetettiin yksitoista uutiskirjettä, minkä lisäksi lähetettiin kuusi Suosittelemme-kirjettä, joissa tuotiin esille yksittäisiä ajankohtaista aihetta, kuten etätyö raportin julkaisua tai sopimuskirjojen myyntiä sekä ajankohtaisia webinaareja.    

Uutiskirje on vapaasti tilattavissa. Sen jakelussa oli vuonna 2020 noin 3300 tilaajaa. Luetuin oli uutiskirje 8/2020 (30.10.2019), jossa oli KT:n esitykset Kuntamarkkinoilla, video harmonisoinnista sekä blogi lääkärikoulutuksen lisäämisen tarpeesta. 

KT:n yleiskirjeitä laadittiin 18 kappaletta. Yleiskirjeillä välitetään kuntiin ja kuntayhtymiin ajankohtaista tietoa sopimuksista ja työmarkkina-asioista. Yleiskirje julkaistaan kt.fi-verkkosivuilla, ja sen ilmestymisestä lähetetään tieto ilmestymisilmoituksen tilanneille. 

KT-yhteyshenkilötiedotteita lähetettiin KT-yhteyshenkilöille sähköpostilla vuoden aikana 29 kappaletta. Määrä kasvoi entisestään edellisvuodesta. Yhteyshenkilökirjeet lähetetään kuntiin nimetyille KT-yhteyshenkilöille, jotka koordinoivat henkilöstöasioita, huolehtivat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudattamisesta sopimusten soveltamisessa kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteyshenkilöitä, ja heidän varahenkilöitään on yhteensä noin 650. 

HR-info-uutiskirjeitä kirjoitettiin toimintavuonna yhteensä 9 kappaletta HR-verkoston jäsenille. HR-verkosto kokoaa yhteen kunta-alan henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Verkoston tavoitteena on kehittää henkilöjohtamista, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muutosjohtamista uudistuksissa. Uutiskirjeen jakelussa on noin 450 henkilöä. 

KT tiedottaa työsuojelupäälliköille -uutiskirjeitä laadittiin yhteensä kahdeksan. Uutiskirjeen jakelussa on yhteensä noin 500 henkilöä, jotka ovat kuntien ja kuntayhtymien työsuojelupäälliköitä, työsuojelupäällikön tehtäviä hoitavia tai työsuojelusta kiinnostuneita työnantajan edustajia.