Soteliiderit tukee sotetyönantajia muutoksessa

KT jatkoi Soteliiderit-hankkeen avulla tukeaan sote-työnantajien muutosjohtamiseen, strategiseen henkilöstöjohtamiseen sekä johtamisen kehittämistyöhön.

Toimintavuonna edistettiin sekä sote-työnantajien keskinäistä että KT:n ja sote-työnantajien välistä yhteistyötä. Hankkeen webinaareissa ja työpajoissa käsiteltiin erilaisia niin paikallisia kuin valtakunnallisia sote-uudistukseen liittyviä johtamisen teemoja. 

Euroopan sosiaalirahaston tukema Soteliiderit-hanke käynnistyi vuoden 2019 alussa. Sen on tarkoitus kestää ainakin vuoden 2021 loppuun. 

Soteliiderit onnistuvat yhdessä

Soteliiderit on osa Työterveyslaitoksen asiakasosallisuutta ja strategista työkykyjohtamista kehittävien hankkeiden kanssa yhteisesti rahoitettua ja johdettua Onnistu yhdessä -hankekokonaisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta keskinäistä vuorovaikutusta, mikä tarkoittaa esimerkiksi yhteisiä kehittämistyöpajoja sekä hankkeiden etenemisen ja tulosten jakamista. KT:n Soteliiderit vastaa yhteistyön tiivistämisestä. Kaikkien hankkeiden tuloksista kerrotaan muun muassa uutiskirjeissään ja KT:n verkkosivuilla.

Sotetyönantajilta ideoita työn käynnistämiseen

Keväällä 2020 Soteliiderit-hankkeen teemoja työstettiin viidessä sote-työnantajaryhmässä maaliskuuhun saakka. Teemoista oli tarkoitus järjestää avoimia seminaareja sekä jakaa tietoa aluetapaamisissa, mutta alkukeväästä koronaepidemia muutti suunnitelmia. 

Sote-työnantajaryhmissä työstetyt teemat olivat: 

  • työvoiman saatavuus  
  • tiedolla johtaminen ja henkilöstö  
  • tuottavuuden johtaminen ja henkilöstö 
  • uudistuva johtaminen 
  • kansainväliset rekrytoinnit sekä maahanmuuttajien työllistäminen.

Aluetapaamisia järjestettiin alkuvuonna pilottialueilla Etelä-Karjalassa, Pohjois-Savossa sekä Pirkanmaalla. Toiset tapaamiset jouduttiin siirtämään loppusyksyyn ja järjestämään ne etänä. 
Tilannekuvaa korona-ajan johtamisesta ja sen kehittymisestä, tiedolla johtamisesta ja sote-uudistuksesta selvitettiin haastatteluilla. Touko-kesäkuussa haastateltiin yksittäin yli 50 sote-johdon edustajaa (ylin johto, toimialajohto, HR-johto). 

Haastattelujen mukaan koronan ensimmäisessä aallossa opittiin valtavasti sekä digitalisaatiosta, mutta erityisesti myös etäjohtamisesta. Sote-organisaatioissa tarjottiin palveluja mallilla etänä ja henkilöstö otti käyttöön uusia välineitä kokouksiin, yhteistyöhön sekä asiakaspalveluun. Aluksi lähtökohtana oli, että muutos on hetkellistä, mutta kesällä selvisi, että uusi epidemia-aalto on tulossa ja käytäntöjä sopeutettiin pysyvämpään malliin. 

Aluetapaamiset ja työpajat hoidettiin etänä 

Korona esti keväällä sote-johdon aluetapaamiset, ja piti heidät kiireisinä omilla alueillaan. Hankkeessa tuotettiin aikaistetussa aikataulussa yhteistyössä alueiden kanssa Uudistuva johtaminen -julkaisu.  Sen sisältö perustuu hankkeessa toteutettuun teematyöskentelyyn. Painettu julkaisu ilmestyi Kuntamarkkinoilla syyskuussa.  Opasta jaettiin jokaiseen kuntaan ja kuntayhtymään sekä ESR-kumppaneille ja muille sidosryhmille. 

Syksyllä Soteliiderit-aluewebinaareja järjestettiin etänä. Tapaamisten teemoina oli tiedolla johtaminen, muutosjohtaminen ja verkostojohtaminen. Lisäksi järjestettiin avoimia webinaareja etätyökäytännöistä sekä resilienssistä. 

Soteliiderit-toimintaa esiteltiin Kuntamarkkinoilla sekä KT:n tietoiskuissa että Kuntaliiton ja Kevan kanssa järjestetyissä webinaareissa. Teemoina olivat tiedolla johtaminen ja kansainvälisten osaajien työllistäminen. 

Marraskuussa järjestettiin sote-johdolle tarkoitettu webinaaripäivä, jonka kolmessa teemawebinaarissa saatiin liki jokaiselta alueelta katsauksia sote-johtamiseen sairaanhoitopiirin, sote-kuntayhtymän tai kaupungin näkökulmasta. Osallistujia näihin tilaisuuksiin oli enemmän kuin live-tapahtumaan edellisenä vuonna.

Aktiivista viestintää

Soteliiderit-toiminnasta on tuotettu vuoden aikana yhteensä kuusi uutiskirjettä, joissa esitellään johtamiseen ja sote-uudistukseen liittyviä ajankohtaisia asioita. Uutiskirjeissä tuotiin esille KT:n hanketta tukevaa toimintaa ja asiantuntijoita sekä asiakasorganisaatioiden käytäntöjä ja kokemuksia. Uutiskirjeissä kerrottiin myös kansallisen sote-uudistuksen etenemisestä. Myös muiden ESR-hankkeiden (Sote-kehittäjät) uutisia julkaistaan uutiskirjeessä. Uutiskirjeellä on noin tuhat tilaajaa. 

Hankkeen toiminnasta ja tapahtumista on useita uutisia Kuntatyönantaja-lehdessä sekä KT:n verkkosivuilla. Hankkeen projektipäällikkö kirjoitti vuoden aikana Soteliiderit-hankkeesta kahdeksan blogia.

Soteliiderit- hanke osallistui aktiivisesti eri kunta-alan verkostojen toimintaan. Hanke oli mukana useissa Kuntaliiton sote-johdon verkoston ja KT:n HR-verkoston tapaamisissa. Projektipäällikkö osallistui loppuvuodesta käynnistyneisiin sote-uudistuksen alueellisten valmistelijoiden verkoston tilaisuuksiin yhdessä Kuntaliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

Lisää aiheesta