År 2019 i siffror

”Jag vill tacka KT:s personal för en professionell och kunnig arbetsinsats. Jag tackar även KT:s delegation och de olika arbetsgivarnätverken för ett gott samarbete.”

arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Årsberättelse 

Förändringar i arbetslivet

Förändringar i arbetslivet

På våren genomfördes den första uppföljningsomgången av förändringarna i arbetslivet inom kommunsektorn.
Från beredningen av vård- och landskapsreformen till samarbete

Från beredningen av vård- och landskapsreformen till samarbete

Inom det nya regeringsprogrammet beslutade man att fortsätta bereda vård- och landskapsreformen via de nuvarande organisationerna och genom utveckling av innehåll och tjänster.