Kommunarbetsgivarna

KT Kommunarbetsgivarna är kommunbranschens arbetsgivarorganisation och arbetsmarknadscentralorganisation. KT företräder kommunarbetsgivarna i nationella arbetsmarknadsförhandlingar samt i trepartssamarbetet.

KT förhandlar och sluter kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal med huvudavtalsorganisationerna som företräder personalen. KT stöder kommunarbetsgivarna i utvecklandet av personalledning, arbetslivskvalitet och produktivitet. KT sköter även kommunarbetsgivarnas intressebevakning inom Europeiska unionen.

KT:s verksamhet regleras av lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993). Förvaltningsmässigt är KT en del av Finlands Kommunförbund, där KT ansvarar för ärenden gällande arbetsmarknader och arbetslivsutveckling.

År 2019 fanns det 311 kommuner och 122 samkommuner i Finland och i deras tjänst arbetade cirka 420 000 arbetstagare och tjänsteinnehavare. Kommunsektorns avtalssystem omfattar, med undantag av Ålands kommuner (16), alla Finlands kommuner och samkommuner samt kommunala affärsverk och löntagarna som är i deras tjänst.

Personalen inom kommunbranschen

Inom kommunbranschen arbetade över 420 000 löntagare i 2019. Av dem var 74 procent i arbetsavtalsförhållande och 26 procent i tjänsteförhållande

 

Delegationen

KT:s delegation beslutar om tjänste- och arbetskollektivavtal samt centrala arbetsmarknadsärenden.

KT:s byrå

På KT:s byrå arbetar man inom åtta kunskapsområden.

Ekonomi

Verksamhetsårets ekonomiska data, såsom resultaträkning, balansräkning och bokslut.

Kommunikation

I verksamhetsårets kommunikation återspeglade sig konkurrenskraftsavtalet och nedskärningen i offentliga sektorns semesterpenning. Även beredningen av vård- och landskapsreformen togs upp.

Utredningar

Med kommunsektorns enkäter samlade man in information till stöd för avtalsförhandlingar och intressebevakning.