KT:s Delegation

Delegationen använder KT:s beslutsmakt. Delegationen beslutar om tjänste- och arbetskollektivavtal samt centrala arbetsmarknadsärenden. Delegationen består av elva medlemmar, som var och en har en utsedd personlig ersättare. Delegationens mandatperiod är fyra år. Delegationens mandatperiod inleds i början av året som följer på kommunalval. Den nuvarande delegationens mandatperiod är 1.1.2018–31.12.2021.

Delegationens medlemmar företräder den kommunala arbetsgivaren och är i centrala ställningar som förtroendevald eller anställd i kommun, samkommun eller kommunernas centralorganisation. Finansministeriet utser medlemmar och ersättare i KT:s delegation på förslag av Kommunförbundet. När medlemmar föreslås beaktas de rådande politiska styrkeförhållandena i kommunerna som baserar sig på resultaten i kommunalvalen och jämlikhetssynvinklar. 

Delegationen fattar viktiga beslut i arbetsmarknadsärenden

Delegationen sammanträdde tio gånger under verksamhetsåret. Delegationen behandlade strategiskt och mångsidigt KT:s verksamhet och uppgifter på sina möten. På mötena under verksamhetsåret behandlades bland annat beredningen och genomförandet av regeringsprogrammet, revideringen av lagstiftningen gällande KT, kundenkäten om KT:s tjänster och uppgifter, revideringen av kommunsektorns avtalssystem, sammanslagningen av pensionssystemen och ärenden i anslutning till de fortsatta förhandlingarna om pensionsreformen samt ändringen av Keva-lagen. 

KT:s delegation 1.1.2018–31.12.2021

Ordförande Kirsi-Marja Lievonen (SDP) 

I viceordförande Taina Niiranen (C)

II viceordförande Jorma Haapanen (Saml) 

Ordinarie medlemmar:
(personligt ersättare)

 Haapanen Jorma, Kyrkslätt, servicedirektör (Saml)
 (Pirhonen Jarmo, Kuopio, stadsdirektör)


Leisimo Eino, Jyväskylä, sektorchef (Saml)
 (Rahkonen Hannu, Lahtis, kapten res.)


Valtonen Sinikka, Åbo, personaldirektör (Saml)
 (Raukko Päivi, Tavastehus, bildnings- och välfärdsdirektör)


Lievonen Kirsi-Marja, Vanda, personaldirektör (SDP)
 (Vainio Eero, Petäjävesi, kommundirektör)


Määttänen Petra, Åbo, förvaltningsdirektör (SDP)
 (Alho Olli, Sjundeå, stadsutvecklingsdirektör)


Majalahti Juha, Eura, kommundirektör (SDP)
 (Halonen Hilkka, Kemi, verksamhetsledare)


Niiranen Taina, Parkano, hälso- och välfärdsdirektör  (C)
 (Ruhanen Seppo, Hirvensalmi, kommundirektör)


Riikonen Olli, Tohmajärvi, kommundirektör (C)
 (Laine Marja-Leena, Hyvinge, chef inom småbarnspedagogik)


Ojansuu-Kaunisto Kirsi, Tavastehus, teol.kand., EM (Gröna)
 (Nordström Paula, Lojo, verksamhetsledare)


Koskinen Marko, Kitee, företagare (Sannf) 
 (Kärkkäinen Ilpo, Sonkajärvi, kommunfullmäktiges ordförande)


Heikkinen Pekka, Tusby, HM, kommunalfullmäktig (Vf)
 (Luosujärvi Riitta, Kemi, sjukvårdsdistriktets direktör)

Utskottet

Utskottet, som KT:s delegation tillsatt, fattar beslut och ger fullmakter åt enskilda kommuner eller samkommuner att göra lokala tjänste- eller arbetskollektivavtal. År 2019 sammanträdde utskottet 7 gånger för behandling av olika inkomna befogenhetsbegäranden.

Utskottets ordförande är arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen. Medlemmar är förhandlingscheferna Hannu Freund, Henrika Nybondas-Kangas, Anne Kiiski och Jorma Palola