KT:s byrå

Personalen arbetar med sakkunniguppgifter inom olika kunskapsområden, vilka är: ledning, förvaltning, kommunikation och tidskriften Kuntatyönantajas redaktion, allmänna anställningsfrågor, anställningsfrågor inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken, anställningsfrågor inom undervisnings- och bildningsväsendet, arbetsmarknadsutredningar och utveckling av personalresurser.

Inom KT arbetade cirka 57 tjänstemän under verksamhetsåret. Byrån leds av kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

KT:s verksamhet och service utvecklas på basis av arbetsgivarnas behov

En stor del av KT-personalens arbetsinsats hänför sig till rådgivning i anställningsfrågor. KT betjänar kommun- och samkommunarbetsgivarna genom att ge råd om tillämpning av avtals- och lagbestämmelser. Arbetet med centrala förhandlingar och domstolsärenden på grund av tvister gällande avtalstolkningar har ökat. Vid sidan av intressebevakningen är uppgifter med anknytning till utvecklingen av personalledning, produktivitet och arbetslivskvalitet en viktig del av KT:s verksamhet. 

Under verksamhetsåret fortsatte ibruktagandet av det nya kundhanteringssystemet på byrån under ledning av administrationen, och man utvecklade webbtjänster samt förberedde ibruktagandet av Linja-portalen som är avsedd för KT:s medlemmar. Målet med systemhelheten är att erbjuda nya tjänster till medlemmarna, förbättra kundupplevelsen och synliggöra det arbete som utförs inom KT.

KT:s personal är sakkunnig och professionell

Inom kunskapsområdet för KT:s arbetsmarknadsutredningar genomfördes i januari en kundenkät, vars syfte var att reda ut kommunernas och samkommunernas önskemål och behov för utveckling av KT:s tjänster. Motsvarande kundenkäter har tidigare gjorts åren 2012 och 2006. 

Ledningsgruppen

Jalonen Markku, kommunbranschens arbetsmarknadsdirektör

Arolainen Teuvo, kommunikationschef, chefredaktör

Freund Hannu, förhandlingschef, undervisnings- och bildningsväsendet

Juutinen Mika, utredningschef, arbetsmarknadsutredningar

Kiiski Anne, förhandlingschef, allmänna anställningsfrågor

Moisio Jussi-Pekka, förvaltningschef 

Nybondas-Kangas Henrika, förhandlingschef, social- och hälsovårdstjänster

Ojanen Sari, förhandlingschef, allmänna anställningsfrågor, till och med 31.5.2019

Palola Jorma, förhandlingschef, utveckling av personalresurser

Personal

Aaltonen Jenni, arbetsmarknadsjurist

Haakana Marko, kontorsvärd

Hakonen Niilo, ledande sakkunnig inom utveckling av arbetslivet

Hallia Kaisa, förvaltningssekretare

Hellström Heidi, förvaltningssekreterare, till och med 28.2.2019

Hotti Anne, ledande arbetsmarknadsutredare

Huuskonen Mika, ekonomiplanerare

Hämäläinen Hanna-Kaisa, informatör

Hämäläinen Jouko, arbetsmarknadsjurist

Hämäläinen Taija, arbetsmarknadsombudsman

Jaanu Anna-Mari, programchef, Kunteko

Kallberg Ann-Mari, sekreterare

Karhu Taina, projektchef

Koivistoinen Susanna, projektinformatör, Kunteko, från och med 2.5.2019

Kolkkala Riikka, arbetsmarknadsjurist

Korppi Kirsi, arbetsmarknadsombudsman, till och med 31.8.2019

Koskela Kaisa, arbetsmarknadsinformatör, redaktionssekreterare

Krause Riikka, arbetsmarknadsutredare

Kämäri Suvi, ledande arbetsmarknadsombudsman

Lehtinen Maarit, arbetsmarknadsjurist

Liivala Ritva, arbetsmarknadsjurist

Lilja Satu, sekreterare för arbetsmarknadsfrågor

Lith Mimosa, arbetsmarknadsjurist 

Mattila Marjaana, webbinformatör

Mursu Sanja, sakkunnig inom kompetensutveckling

Metsäranta Teija, ledande arbetsmarknadsjurist

Mäkelä Katri, ekonomisekreterare

Niinimaa Ilkka, arbetsmarknadsombudsman 

Niittylä Lauri, ledande arbetsmarknadsjurist, till och med 31.7.2019

Niittymäki Irmeli, arbetsmarknadsombudsman, från och med 9.12.2019

Nypelö Eeva, arbetsmarknadsjurist

Näsänen Jaana, utvecklingschef från och med 1.8.2019

Paakkonen Niina, arbetsmarknadsutredare,

Pakarinen Terttu, utvecklingschef, till och med 31.7.2019

Pirhonen Jaana, ledningens assistent

Rantanen Janna, arbetsmarknadsjurist, från och med 28.10.2019

Raunio Juha, arbetsmarknadsjurist, från och med 4.11.2019

Renko Merja, arbetsmarknadsombudsman

Ruoho Maija, projektchef, Kunteko, till och med 28.4.2019

Rusanen Merja, sakkunnig gällande utveckling av arbetslivet

Ruskoaho Juho, arbetsmarknadsutredare

Saaristo Heikki, ledande arbetsmarknadsombudsman

Salomaa Marika, informatör, från och med 4.11.2019

Seppänen Tanja, sekreterare

Sievänen Pauliina, kommunikations- och marknadsföringsplanerare

Sivonen Sirpa, utvecklingschef

Taavitsainen Virpi, ledande arbetsmarknadsombudsman

Tervonen Taina, projektplanerare, Kunteko

Tossavainen Mirja-Maija, arbetsmarknadsjurist

Tuimala Aija, projektchef, Soteliiderit, från och med 23.4.2019

Tuomi Anniina, projektchef, Kunteko

Vaskelainen Tuula, arbetsmarknadsombudsman

Vierula Tanja, projektchef, Kunteko, från och med 2.5.2019

Wessman Canelia, arbetsmarknadsombudsman

Vesterbacka Eeva, arbetsmarknadsjurist